სრულყოფილება

სრულყოფილება: რა არის ეს? ეს მარად ტრანსცენდენტალური რეალობაა. სრულყოფილება კაცობრიობის გულით ღვთაებრიობის ტერფების მიღწევაა. სრულყოფილება სასრული სამყაროს ცხოვრების წესის შეცვლაა და უსასრულობის ცხოვრების წესის გამოვლენაა.

სრულყოფილება არ არის თვითგამართლება. სრულყოფილება არ არის თვითგანდიდება. სრულყოფილება არ არის თვითუარყოფა. სრულყოფილება ღვთის მოწვევაა, ღვთის თაყვანისცემაა და ღვთის დაკმაყოფილებაა.

სრულყოფილებაა, იქონიო მყარი რწმენა ადამიანის მავედრებელი მისწრაფებისა. სრულყოფილებაა, იქონიო ურყევი რწმენა ღვთის მუდმივი შებრალებისა.

ვინ ამბობს, რომ სრულყოფილება თვითმოტყუებაა? სრულყოფილება ღვთის დიდებაა ადამიანში.

ვინ ამბობს, რომ სრულყოფილება ძალიან შორსაა? არა, ის გულის ცემაზე უფრო ახლოსაა, სიცოცხლის სუნთქვაზე უფრო ახლოსაა.

უფრო მეტიც: სრულყოფილება განასახიერებს ღმერთს - მისწრაფებულს, განვითარებად, საკუთარი თავის გადამლახავ, გამასხივოსნებელ და ამსრულებელ ადამიანს.

ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , French
ამ გვერდის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით ea 27
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.