თავი მეოორე

მედიტაცია: შინაგანი ცხოვრების გასაღები

ზოგჯერ მდუმარე უნდა ვიყო, რადგან ეს ერთადერთი გზაა, ვიცოდე უფრო მეტი, ვიფიქრო უფრო ბრძნულად, უფრო სრულყოფილი, მივიდე ღმერთთან უფრო სწრაფად.

მედიტაცია ღვთაებრივი საჩუქარია. მედიტაცია ამარტივებს ჩვენს გარეგან ცხოვრებას და ენერგიით ავსებს ჩვენს შინაგან ცხოვრებას. მედიტაცია ბუნებრივს და სპონტანურს ხდის ჩვენს ცხოვრებას, იმდენად ბუნებრივს და სპონტანურს, რომ ჩვენ არ ძალგვიძს სუნთქვა ჩვენი საკუთარი ღვთაებრიობის გაცნობიერების გარეშე.

ამ გვერდის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით woj 8
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.