9.

რა გსურს?
მე მსურს სიბრძნე.
იმედიტირე გონებაზე, რომელსაც დავიწყება სურს.
იმედიტირე გულის-ბაღის სურნელზე.
ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German , Spanish
ამ ლექსის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით mo 9
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.