78.

რა გსურს?
მე მსურს გარეგანი სიმდიდრე.
იმედიტირე უზარმაზერი მანგოს ხის უამრავ ნაყოფზე.
იმედიტირე მწვანე მინდვრების გაშლილ სივრცეზე.
ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German , Spanish
ამ ლექსის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით mo 78
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.