58.

რა გსურს?
მე მსურს მხიარულება.
იმედიტირე ბავშვზე, რომელიც უთავბოლოდ აბრახუნებს დოლზე.
იმედიტირე საბავშვო პარკზე.
ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German , Spanish
ამ ლექსის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით mo 58
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.