27.

რა გსურს?
მე მსურს კეთილდღეობა.
იმედიტირე შენი გულის საყოველთაო ერთობაზე.
იმედიტირე სამყაროს-ერთობის სახლზე.
ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German , Spanish
ამ ლექსის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით mo 27
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.