23.

რა გსურს?
მე მსურს სიძლიერე.
იმედიტირე მესამე თვალზე, რომელიც შენს ორ ხილულ თვალს შუაა.
იმედიტირე სიხარულით აღსავსე თვითგამცემ სუნთქვაზე.
ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , Bulgarian , German , Spanish
ამ ლექსის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით mo 23
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.