ღმერთმა ეს სამყარო მრგვალი შექმნა

ღმერთმა ეს სამყარო მრგვალი შექმნა. იცით რატომ? შეიძლება, იცით. მართლაც, ყველა შეძლებს ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას, მისი შინაგანი სინათლიდან და ცხოვრებაზე შეხედულებიდან გამომდინარე. ჩემი შინაგანი გაცნობიერებულობიდან გამომდინარე, მინდა ვთქვა, რომ ღმერთმა იმიტომ შექმნა ეს სამყარო მრგვალი, რომ ჩვენ ყველას შეგვეძლოს მის ირგვლივ წრეზე ჩამოვსხდეთ და არავინ გვიშლიდეს მის დანახვას. თუ ვინმე ჩამოგვეფარება, მაშინ, ბუნებრივია, ჩვენ თავს ნაღვლიანად და საცოდავად ვიგრძნობთ. ამიტომაც ღმერთმა, ყოველგვარი სიკეთის შემოქმედმა, ჩვენი სამყარო მრგვალი შექმნა, რათა მისი დანახვა ადვილად და დაუბრკოლებლად შეგვეძლოს; და თუ მოგვესურვება - ჩვენ კი უნდა მოგვესურვოს, - შევძლებთ მას ვუყუროთ ერთგულებით და ზეშთაგონებულად.

იმისთვის, რომ ღვთიური წრის წევრები ვიყოთ, ჩვენ უნდა ვიმყოფებოდეთ ჩვენს გულებში. როგორ ვიმყოფებოდეთ ჩვენს გულებში? ბევრი გზა არსებობს, მაგრამ უადვილესი და ყველაზე ეფექტურია - ვგრძნობდეთ, რომ წრე, რომელიც ღმერთმა ჩვენთვის შექმნა, არა მხოლოდ ჩვენი სამაშველო წრეა, არამედ ასევე ჩვენი ძმებისა და დების სამაშველო წრეც არის. თუ ამ ჩვენ მრგვალ სამყაროს უცხო ელემენტად ან დაბრკოლებად ჩავთვლით, თუ ვიგრძნობთ, რომ ამ წრის-სამყაროს მიღმა უნდა გავიდეთ და ამისთვის ის ნაწილ-ნაწილ უნდა დავამსხვრიოთ, მაშინ ჩვენ ჰიმალაისებურ შეცდომას ჩავიდენთ. არა, ეს წრე - ჩვენი წრე-ერთობაა, სადაც ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვხედავდეთ ჩვენ საყვარელ უზენაესს ჩვენი გულის აღქმის უნარის, ჩვენი სულის სიკაშკაშისა და ჩვენი ცხოვრების თავდადებული შემოქმედების შესაბამისად.

ამ გვერდის თარგმანები: Russian , Italian , Slovak , Czech , Ukrainian , French , Spanish
ამ გვერდის ციტირება შესაძლებელია cite-key-ს მეშვეობით ea 70
Creative Commons License
ამ ნაშრომზე ვრცელდება ლიცენზია Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.