პრაქტიკა

**და ისევ იმავე**

და ისევ იმავე

დაკარგულ ჭეშმარიტებას მე ვხსნი,

ისევ იმავეს.

და ისევ იგივე

დავიწყებულ თავს მე ვიხსენებ,

ისევ იმავეს.

და ისევ იმავე

დაკარგულ მიზანს მე ვიძენ, ისევ იმავეს.

From:Sri Chinmoy,სწავლება მდუმარედ, Aum Publications, 1981
წყარო https://ge.srichinmoylibrary.com/st