71.

```

რა გსურს?

მე მსურს სიმყარე.

იმედიტირე შენს გულსა და სულს შორის ძღვენთა გაცვლაზე.

იმედიტირე ერთგული მეგობრების ნათელ ღიმილზე. ```

From:Sri Chinmoy,იმედიტირე..., 1995
წყარო https://ge.srichinmoylibrary.com/mo