5.

```

რა გსურს?

მე მსურს სილამაზე.

იმედიტირე სანთლის აღმავალ ალზე.

იმედიტირე მომღიმარ ბავშვზე. ```

From:Sri Chinmoy,იმედიტირე..., 1995
წყარო https://ge.srichinmoylibrary.com/mo