20.

```

რა გსურს?

მე მსურს რწმენა.

იმედიტირე უფლის მოწყალე თვალზე.

იმედიტირე შენს გულზე-შადრევანზე. ```

From:Sri Chinmoy,იმედიტირე..., 1995
წყარო https://ge.srichinmoylibrary.com/mo